EN | CZ 

Nedělní bohoslužby jsou pro život našeho sboru vždy tím nejdůležitějším setkáním v týdnu. Setkávají se při nich všechny generace včetně dětí, které v jistou chvíli odcházejí do besídky a mají vlastní program.

Důležitou součástí metodistických bohoslužeb je kázání, při kterém dostáváme jedinečnou příležitost zaslechnout, jak Bůh mluví k nám osobně, abychom pak ve světle jeho promluvení mohli nahlédnout své životy a životní výzvy. Základem kázání je text či příběh z Bible, který se kazatel (většinou farář) snaží vyložit a aktualizovat (učinit srozumitelnějším).

Každou první neděli v měsíci a také o svátcích slavíme Večeři Páně (eucharistii). Při přijímání kousku chleba a doušku vína je nám připomínáno, že Kristus svou smrtí na kříži zaplatil, aby nám mohly být odpuštěny naše hříchy (víme totiž, že nejsme dokonalí; proviňujeme se a potřebujeme Boží odpuštění stejně jako posilu od Boha). Toto odpuštění si tak nově vírou přivlastňujeme. Jsme naplňováni radost; a to i proto, že víme o dobré budoucnosti, kterou Bůh lidem připravil a na kterou se těšíme. Při Večeři Páně také prožíváme to, že všichni patříme k sobě, ať už jsme takoví či makoví – že jsme součástí velké celosvětové křesťanské rodiny, která existuje už tisíce let ve všech národech.

Bohoslužby i ostatní shromáždění jsou otevřena pro každého a každý je na ně také srdečně zván. Účast na setkání není ničím podmíněna. Když ničím, tak tedy ani vírou.

Kontakt:

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín